1969
Artikelbild Artikelname- Preis
50 J.Gewerksch.d.Post-u.Telegraphenbed./KUV-GH-MB-SST 1150 Wien

50 J.Gewerksch.d.Post-u.Telegraphenbed./KUV-GH-MB-SST 1150 Wien

Ausgabe: 17.10.1969
€ 2.50

Anzahl:

50 J.Gewerksch.d.Post-u.Telegraphenbed./KUV-LK-SST 1150 Wien

50 J.Gewerksch.d.Post-u.Telegraphenbed./KUV-LK-SST 1150 Wien

Ausgabe: 17.10.1969
€ 2.50

Anzahl:

50 J.Gewerksch.d.Post-u.Telegraphenbed./KUV-Aus-SST 1150 Wien

50 J.Gewerksch.d.Post-u.Telegraphenbed./KUV-Aus-SST 1150 Wien

Ausgabe: 17.10.1969
€ 2.50

Anzahl:

50 J.Gewerksch.d.Post-u.Telegraphenbed./KUV-MB-SST 1150 Wien

50 J.Gewerksch.d.Post-u.Telegraphenbed./KUV-MB-SST 1150 Wien

Ausgabe: 17.10.1969
€ 2.50

Anzahl:

50 J.Gewerksch.d.Post-u.Telegraphenbed./KUV-MB-2M-SST 1150 Wien

50 J.Gewerksch.d.Post-u.Telegraphenbed./KUV-MB-2M-SST 1150 Wien

Ausgabe: 17.10.1969
€ 3.00

Anzahl:

70.Geb.des Bundespräsidenten/Kuv. MB SST 1150 Wien

70.Geb.des Bundespräsidenten/Kuv. MB SST 1150 Wien

Ausgabe: 03.10.1969 / 70. Geburtstag von Bundespräsidenten Dr.h.c.Franz Jonas
€ 2.30

Anzahl:

70.Geb.des Bundespräsidenten/KUV-MB-OT 1150 Wien

70.Geb.des Bundespräsidenten/KUV-MB-OT 1150 Wien

Ausgabe: 03.10.1969 Geburtstag von Dr.h.c.Franz Jonas
€ 2.30

Anzahl:

70.Geb.des Bundespräsidenten/KUV-GH-OT 1150 Wien

70.Geb.des Bundespräsidenten/KUV-GH-OT 1150 Wien

Ausgabe: 03.10.1969 Geburtstag von Dr.h.c.Franz Jonas
€ 2.30

Anzahl:

70.Geb.des Bundespräsidenten/KUV-Aus-OT 1150 Wien

70.Geb.des Bundespräsidenten/KUV-Aus-OT 1150 Wien

Ausgabe: 03.10.1969 Geburtstag von Dr.h.c.Franz Jonas
€ 2.30

Anzahl:

70.Geb.des Bundespräsidenten/KUV-Posthorn-SST 1150 Wien

70.Geb.des Bundespräsidenten/KUV-Posthorn-SST 1150 Wien

Ausgabe: 03.10.1969 Geburtstag von Dr.h.c.Franz Jonas
€ 2.30

Anzahl:

70.Geb.des Bundespräsidenten/KUV-Merkur-SST 1150 Wien

70.Geb.des Bundespräsidenten/KUV-Merkur-SST 1150 Wien

Ausgabe: 03.10.1969 Geburtstag von Dr.h.c.Franz Jonas
€ 2.30

Anzahl:

70.Geb.des Bundespräsidenten/Karte-Merkur mit Legende OT 1150

70.Geb.des Bundespräsidenten/Karte-Merkur mit Legende OT 1150

Ausgabe: 03.10.1969 / 70. Geburtstag von Bundespräsidenten Dr.h.c. Franz Jonas
€ 2.30

Anzahl:

70.Geb.des Bundespräsidenten/KUV-Aus-SST 1150 Wien

70.Geb.des Bundespräsidenten/KUV-Aus-SST 1150 Wien

Ausgabe: 03.10.1969 Geburtstag von Dr.h.c.Franz Jonas
€ 2.30

Anzahl:

70.Geb.des Bundespräsidenten/Karte-Kreis-r-w-r-SST 1150 Wien

70.Geb.des Bundespräsidenten/Karte-Kreis-r-w-r-SST 1150 Wien

Ausgabe: 03.10.1969 Geburtstag von Dr.h.c.Franz Jonas
€ 2.30

Anzahl:

70.Geb.des Bundespräsidenten/Karte mit Unterschrift SST 1150 Wien

70.Geb.des Bundespräsidenten/Karte mit Unterschrift SST 1150 Wien

Ausgabe: 03.10.1969 / 70. Geburtstag von Bundespräsidenten Dr.h.c. Franz Jonas
€ 5.00

Anzahl:

200 Jahre Albertina/KUV-GH-MB-Satz-SST 1150 Wien

200 Jahre Albertina/KUV-GH-MB-Satz-SST 1150 Wien

Ausgabe: 26.09.1969
€ 8.00

Anzahl:

200 Jahre Albertina/KUV-Posthorn-Satz-SST 1150 Wien

200 Jahre Albertina/KUV-Posthorn-Satz-SST 1150 Wien

Ausgabe: 26.09.1969
€ 8.00

Anzahl:

200 Jahre Albertina/KUV-Aus-Satz-SST 1150 Wien

200 Jahre Albertina/KUV-Aus-Satz-SST 1150 Wien

Ausgabe: 26.09.1969
€ 8.00

Anzahl:

200 Jahre Albertina/KUV-LK-Satz-SST 1150 Wien

200 Jahre Albertina/KUV-LK-Satz-SST 1150 Wien

Ausgabe: 26.09.1969
€ 8.00

Anzahl:

200 Jahre Albertina/KUV-Rand-r-w-r-Satz-SST 1150 Wien

200 Jahre Albertina/KUV-Rand-r-w-r-Satz-SST 1150 Wien

Ausgabe: 26.09.1969
€ 8.00

Anzahl:Copyright © 2020 Zen Cart. Powered by Zen Cart